آمار سایت
 • 0
 • 123
 • 14
 • 33
 • 12
 • 478
 • 2,254
 • 55,356
 • 1,204,388
 • 88,949
 • 1,129
 • 0
 • 18
 • 4
 • 27
 • 0
 • 0
کاربرحاضر

تصاویر وبسایت گردان بلال

 

 

علیرضا سال ۶۳ عملیات بدر بیمارستان شهید چمران شیراز

 

 

سال ۶۲ پاسگاه زید داخل خاک عراق

 

 

 

 

سال ۶۲ پاسگاه زید داخل خاک عراق

شهید ایرج (محسن) اسماعیلی چند سال قبل از شهادت

شهید سید کریم محسنی

سال ۶۲ آخرین ماموریت شهید سید کریم محسنی پاسگاه زید داخل خاک عراق

 

 

پاسگاه زید سال ۶۲ ازراست

شهید محمود دوستانی شهید محمد گل اکبر چانباز ناصر قمر

 

 

 

از راست شهید عبدالرضا خلف نوری علیرضا حموله

جانبازغلامعلی شرافت پور

 

 

شهید سید مصطفی محمدی زاد

شهید عملیات خیبر

 

 

 

عبایی معرف گردان بلال

 

 

 

 

 

شهید سعید سعاده

 

 

سال ۶۳ رژه ۲۲ بهمن یکماه قبل از عملیات بدر

گروهان قائم گردان بلال

 

شهید والفجر۸

 

 

 

نفر چهارم طلبه شهید علی سیفی

عملیات والفجر ۸

 

شهید محمد حسین اکرمی

فرمانده گروهان فتح گردان بلال و شهید عملیات بدر

 

شهید محمود دوستانی شهید عملیات  والفجر۸

فرمانده گروهان غواض مالک 

 

 

 

شهید محمود دوستانی

 

 

  فرمانده شهید محمدرضا صالح ئژاد شهید عملیات بدر

فرمانده گروهان امیر پریان شهید عملیات والفجر ۱۰

 

شهید حسین غیاثی شهید والفجر ۸

 

 

 

فرمانده شهید حسین انجیری شهید عملیات والفجر ۸

 

 

شهید خیر علی مشاک شهید والفجر ۸

 

 

 

 

اعزام نیرو ذخیره سپاه دزفول و شهید محمدرضا صالح نژاد

 

 

 

 

از راست شهید محمدرضا مجلل فرمانده جانباز علی زمانی فرمانده شهید فرج الله پیکرستان

 

 

 

از چب فرمانده شهید حمید کیانی

شهید والفجر ۸

 

 

 

 

از راست نفر چهارم فرمانده شهید عبدالرضا شریفی پور

 

 

 

اتوبوس گردان بلال که در عملیات والفجر ۸ بمباران شد و بیش از ۳۰ همرزم آسمانی شدن

 

 

 

 

 

محل بمباران اتوبوس گردان بلال کناره بهمن شیر

نزدیک مرکزخدمات  کشاورزی ابوشانک

 

 

مزار ساده طبق وصیت فرمانده شهید بهمن درولی

بهشت علی دزفول

 

 

فرمانده شهید بهمن درولی

 

 

سیزده شهید گردان بلال در یک عکس

عکس قبل از عملیات بدر

 

 

فرمانده و رزمنده گردان بلال سید عزیز آشنا

 

 

 

 

فرمانده شهید گردان حمزه حمید صالح نژاد از شهیدان شاخص

 

 

 

 

 

منطقه عملیاتی بدر سال ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمانده شهید محمود دوستانی

 

از راست نفر اول فرمانده شهید غلامرضا حداد دزفولی

فرمانده ای که دمار از روزه گارمان در می آورد

 

فرمانده گروهان ذوالفقار شهید غلامرضا حداد دزفولی

شهید عملیات بدر

 

 

 

فرمانده شهید فرج الله پیکرستان

فرمانده شهید عملیات والفجر ۸

 

گروهان قائم گردان بلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمانده شاخص شهید سید جمشید صفویان

شهید عملیات کربلای ۴

 

فرمانده شهید ایرج اسماعیلی شهید کربلای ۴

 

 

فرمانده شهید ایرج اسماعیلی

 

 

گروهان قائم گردان بلال در عملیات بدر سال ۶۳

 

 

SHAHID MOHSEN ESMAELI2

 

 

منطقه عملیاتی بدر

 

 

 

 

عجوبه تخریب غلامرضا ماندنی

 

 

y4263_fajer82ali

 

 

 

Scan10019

 

alireza2

 

Scan10020

 

 

Scan10015

 

Scan10016

 

p10 copy

 

Scan10010

 

Scan10001

 

Scan10002

 

Picture3 004

 

Picture3 005

 

 

Picture3 014

 

 

 

 

 

فرمانده موزیک پرهام ابراهیمی
سلام به سایت پرهام ابراهیمی خوش آمدید.
دسته‌ها
تغیر زبان
  Translate to: